CNAP werkt samen met hulpverlenende instanties, waaronder: