vacatures

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn is een diaconale samenwerking tussen een groeiend aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Doelstelling van de hulpverlening is het bieden van een bijdrage aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van de hulpvragers. Alle inwoners van Apeldoorn kunnen bij het Christelijk Noodfonds een beroep doen op een handreiking in de vorm van een lening, gift of goederen. Hulp wordt geboden als overheids- en maatschappelijke organisaties op korte termijn geen mogelijkheden kunnen bieden.

Het Christelijk Noodfonds werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers. Wij zoeken een

VRIJWILLIGER SECTIE HULPVERLENING (M/V)

Lees verder

CNAP werkt samen met hulpverlenende instanties, waaronder: